Nye Borgerlige's udlændingepolitik er helt klar. Udlændinge skal gøre sig fortjent til Danmark. Dette er anden del af en ny serie om Nye Borgerlige's politik.
Nye Borgerlige og udlændingepolitik

I første del af denne nye serie om Nye Borgerlige’s politik, skrev jeg omkring socialpolitiken. Denne gang kommer det til at handle om udlændingepolitik.

Vi bruger i Danmark langt over 30 milliarder på migranter og andre udlændinge. Samtidig råber centrum-venstre konstant op om kvaliteten af velfærden.

Asylstop

Muligheden for at søge asyl i Danmark stoppes. Vi skal ikke have migranter, der rejser over Middelhavet og på tværs af grænserne i Europa. Det er en trafik, der kun gavner menneskesmuglerne og sætter de europæiske lande under pres. Hjælpen skal gives i nærområderne og asylbehandling skal kun kunne foregå der i samarbejde med FN.
De migranter, der ankom til Danmark under den store indvandring i efteråret 2015 skal sendes tilbage til deres hjemlande eller til lejre i nærområderne, når deres midlertidige opholdstilladelse udløber.

Forsørge sig selv

Retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab. Udlændinge skal, mens de bor og arbejder i Danmark tegne en obligatorisk forsikring, som dækker mod arbejdsløshed og pension.
De udlændinge, der bor i Danmark, når Nye borgerliges politik bliver vedtaget som lov, får to år til enten at skabe sig et arbejde eller finde sig et arbejde. Hvis de herefter ikke har noget forsørgelsesgrundlag i Danmark, må de rejse hjem eller et andet sted hen.

Integration

Det offentlige bruger op mod 10 mia. kroner om året på integration af udlændinge. Det skal stoppes. At integrere sig i samfundet er et personligt ansvar for den enkelte, der kommer her til. Det er ikke en offentlig opgave.
Udlændinge i Danmark skal være velkomne på arbejdsmarkedet, i foreningslivet og til at deltage i civilsamfundet. Danmark skal være et attraktivt land for udlændinge at komme til for at arbejde. Vi skal ikke gøre indvandrere til klienter i velfærdsstaten.

Assimilation

Det er kun mennesker, som aktivt viser, at de sætter pris på de værdier, som det danske samfund bygger på, som skal tildeles statsborgerskab. Man skal assimilere sig i det danske samfund for at blive en del af det danske nationale fællesskab.

Statsborgerskab skal ikke tildeles indvandrere og efterkommere fra lande, der hviler på islamisk kultur og samtidig er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne. De udgør en sikkerhedsrisiko for det danske folk.

Kriminelle udlændinge

Alle kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom. Hvis de ikke rejser ud umiddelbart eller efter strafafsoning, skal de tages i varetægt, indtil deres udrejse kan arrangeres. Kriminelle udlændinge skal ikke have lov at færdes frit i samfundet.
Nydanskere, som har fået tildelt indfødsret ved lov, mister indfødsretten og udvises, hvis de begår grov kriminalitet.

Konventioner må vige

De konventioner eller bestemmelser i internationale aftaler, som står i vejen for at føre en retfærdig udlændingepolitik, må enten opsiges eller undsiges ved at give dansk lov fortrinsret frem for konventionen.
Konventionerne er lavet i en anden tid med et andet formål. De er ikke hellige skrifter og må tilpasses de udfordringer, vi står med i dag. Det er ikke i Danmark interesse at fastholde forældede konventioner.

Vi har flere gange set, at både politikere og domstole har brugt konventioner som undskyldning for deres politisk korrekte naive politik. Det skal stoppes.

Nye Borgerlige og udlændingepolitik

Dette var beskrivelsen af Nye Borgerlige’s udlændingepolitik. Har du spørgsmål. eller har du løst til at deltage i debatten, kan du gøre det herunder.

I morgen vil jeg se nærmere på Nye Borgerlige’s økonomiske politik.

Nyhedsbrev

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Danske Medier

Vi ser nærmere på mediernes centrum-venstre vinkling og misbrug af skattemidler
Tema